Anti Ragging

Anti Ragging Information

Chairman: Mr. J. K. Sangani, Lecturer Electrical Engg.

Member: Mr. R. M. Khavdu, Lecturer Mechanical Engg.

Member: Mrs. M. K. Goswami, Lecturer Computer Engg.

Member: Mr. K. P. Patel, Lecturer Transportation Engg.